Increase text sizeDecrease text sizeRestore default font-sizes
translate to english translate to arabic translate to chinese translate to hindi translate to japanese
   
   

UMNews
Home
About RSS News
How To Subscribe
Statistic

Total number of Visitors :
  322727 since 21 April 2008

UMNews Home > RSS News & Events
 
 
  RSS News Content  
PENYATA EC 2010 (PORTAL GAJI)

Warga UM yang dihormati,

Adalah dimaklumkan bahawa Penyata EC 2010 (seperti dalam Portal Gaji) masih dalam proses kemaskini oleh Bahagian Pengurusan Belanjawan & Kewangan Staf.

kami akan memaklumkan melalui UMINFO apabila Penyata EC 2010 tersebut selesai dikemaskini dan boleh dicetak dalam Portal Gaji.

Sekian, terima kasih.


Urusetia
Bahagian Pengurusan Belanjawan & Kewangan Staf[ 3311 hit ]
 
Back Close


Copyright 2009 © Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA Best viewed with Mozilla Firefox (with resolution 1024x768)
http://ict.um.edu.my/